ทรัพยากรไทย

ติดต่อเรา

Weng Kee Ch'ng (เป็นภาษาอังกฤษ)
นักปฐพีวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+65 94592108
wengkee.ch'ng@riotinto.com
บริการลูกค้า
+65 66799316
CSC_RTMAsia@riotinto.com

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles. Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2024 Rio Tinto. All Rights Reserved.